7 na madaling tricks para maiwasan ang backaches, eye strains, at mental slumps para maging isa kang kampeon ng work from home habang naka MECQ.