Isang Taiwanese anaesthesiologist, ay nagturo sa kanyang Facebook account kung paano tayo makakagawa ng DIY cloth face mask na may air filter.